Wie is UBO

UBO is de natuurlijk persoon (mens) die direct of indirect  voor meer dan 25% belang heeft in een organisatie

 

Pseudo- of quasi-UBO

Is het niet mogelijk om een dergelijke persoon aan te wijzen, dan wordt het hoger leidinggevend personeel (statutaire bestuurders en vennoten) van de entiteit als UBO geregistreerd: de pseudo- of quasi-UBO.

Direct of indirect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBO’s van BV 1 zijn de personen A, B en C (allemaal meer dan 25%)

UBO’s van BV 2 zijn persoon A (40% x 75% = 30%) en B (34% x 75% = 25,5%)

UBO’s van BV 3: Pseudo-UBO (zie hiernaast)

UBO van BV 4 is persoon A (40% x 75% x 50% plus 40% x 55% x 50% = 26%).

ubo registratiedesk

Belang

Natuurlijk persoon met:

 • meer dan 25% aandelen
 • en/of
 • meer dan 25% stem­rechten en/of
 • meer dan 25% economisch belang en/of
 • de feitelijke zeggenschap

Welke

organisaties

Het gaat om de volgende organisaties:

 

 • alle (niet-beursgenoteerde) besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming)
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen)
 • rederijen
 • SE’s, SCE’s en EESV’s
 • kerkgenootschappen

 

LET OP: bij een concern moeten alle vennootschappen van het concern hun UBO’s registreren.

 

UBO-registratie

Vanaf 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s gaan ­inschrijven in het UBO-register. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, grof gezegd personen die meer dan 25% van het belang in een organisatie hebben. Hieronder leest u meer over deze registratie. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met KraGd Notarissen.

Contact over UBO-registratie

Wanneer

Vanaf 27 september 2020 en uiterlijk 27 maart 2022 moeten alle UBO’s van bestaande organisaties ingeschreven zijn. Bij nieuw op te richten vennootschappen moeten de UBO’s meteen worden ingeschreven.

Wat moet men

registreren

Organisaties moeten de volgende ­gegevens van de UBO's opgeven:

 

Openbare gegevens:

Volledige naam, geboortemaand en geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden economische belang.

 

Niet openbare gegevens*:

Geboortedag, -plaats en geboorte- land, het burgerservicenummer, het fiscaal identificatienummer en afschriften waaruit het UBO-schap blijkt.

 

*deze kunnen alleen worden ingezien door daartoe aangewezen (opsporings-)diensten

 

Hoe moet de UBO registratie plaats vinden?

De organisatie is degene die verplicht is om de UBO’s te registreren. De registratie van de UBO’s vindt plaats bij de Kamer van Koophandel. De registratie kan op verschillende manieren:

Online

Via een formulier

Via de notaris

Let op: Bij de registratie van een UBO moeten verschillende bewijsstukken worden ingediend.

 

De KVK stuurt een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het ­Handelsregister staan. In deze brief staat hoe je de UBO’s kan inschrijven.

Download Infographic UBO-registratie (NL)

Download Infographic UBO-registration (UK)

Mocht u vragen hebben over de UBO-registratie, neem dan gerust contact op met KraGd Notarissen: 070 304 0388 of uboregistreren@kragd.nl. KraGd kan tevens de gehele UBO-registratie van uw organisatie uit handen nemen.

Copyright 2020 Kragd Notarissen